Tijdelijke huurwoning of een anti-kraakwoning, wat is voor jou de meest beschikte oplossing?

Je bent op zoek naar een tijdelijke woning en bent je aan het verdiepen in het aanbod. De termen tijdelijk huren en antikraak komen dan op je pad. Om tot een goede keuze te komen is het belangrijk om inzicht te hebben in de verschillen. Wat is voor jou de beste oplossing?

Wat is het verschil tussen een huurwoning en een anti-kraakwoning?


Voor veel mensen is het verschil tussen tijdelijk huren en een anti-kraakwoning niet duidelijk. Toch zijn er duidelijke verschillen. Allereerst kan het zijn dat de term bruikleen ook in dit verband naar voren komt. Bruikleen is de officiële termijn, waar ik de volksmond vaak anti-kraak voor wordt gebruikt. Wanneer je naast de kosten voor de bewoning zelf moet betalen voor gas en licht, is er sprake van een huurwoning. In dit geval gaat de term bruikleen niet langer op voor de wet. Op deze manier kun je binnen het aanbod van woningen snel een scheiding aanbrengen dus huurwoningen en antikraakwoningen. Tijdelijk wonen in de vorm van bruikleen kan variëren van een periode van enkele maanden tot jaren. Het minimale bedrag voor wonen of werken via een antikraak constructie is ongeveer tachtig euro per maand. Dit is dus stukken goedkoper dan een reguliere huurwoning.

Aandachtspunten voor een anti-kraakwoning


Antikraak wonen biedt bijvoorbeeld geen huurbescherming. Bij een tijdelijke huurwoning kan een verhuurder je niet plotseling op straat zetten. Deze bescherming mis je dus bij bruikleen situatie. Dit levert dus een aanzienlijk risico met zich mee. Vaak staan er in een bruikleenovereenkomst bepalingen die niet gunstig zijn voor de bewoner. Je kunt hierbij denken aan plotselinge inspecties, die de privacy van een bewoner fors kunnen schaden. Ook kunnen feestjes bijvoorbeeld middels het contract verboden zijn. Bij huurwoningen heeft de bewoner over het algemeen meer ruimte om het leven in de woning zelf vorm te geven.

Anti-kraak wonen via een overkoepelende organisatie


Er zijn verschillende landelijke organisaties, die bemiddelen bij het vinden van een woon- of werkruimte op basis van bruikleen. Soms tref je dit soort organisaties aan onder de term leegstandbeheerder. Het zijn allemaal termen voor hetzelfde doel, namelijk de woning of werkruimte beschermen tegen krakers. Het voordeel van een woning vinden via een overkoepelende organisatie is onder andere de transparantie. Voorafgaand aan de bewoning heb je helder in beeld waar de organisatie voor staat, waar je rekening mee moet houden en wat je risico’s zijn. Dit kan erg ondersteunend zijn bij het maken van je keuze. Betrouwbare organisatie hebben een keurmerk, waardoor je in beeld hebt of de kwaliteit van hun dienstverlening op orde is is.